Bezpieczne, innowacyjne 

Kluby Dla Dzieci „Dzieciaki z Pasją”

 

Projekt umożliwi dzieciom bezpłatny dostęp do interesujących, rynkowych zajęć edukacyjnych z wartościami, które zwykle wiele kosztują rodziców. W ten sposób wszystkie osoby, także mniej zamożne będą miały możliwość skorzystania z zajęć. Zostanie   zaspokojona też potrzeba przebywania w grupie rówieśniczej, integracji, wspólnej nauki i zabawy. Liczymy również na aktywizację pokoleń: dzieci + rodzice/dziadkowie. Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez
organizację lub inne podmioty): Toruńska Fundacja Rozwoju Wszystko Jest Możliwe prowadzi projekt dla dzieci Kidz Klub, uczący dzieci dobrych wartości poprzez oddziaływanie na emocje (pedagogika zabawy, niezwykle skuteczna w grupie) nauka piosenek, konkursy, nagrody, zabawa a także cichy czas polegający na przedstawieniu zagadnień takich jak dobro, miłość, szanowanie siebie, ekologia, itd. np. poprzez zajęcia teatralne.

Dodatkowo, w ramach projektu, każdego miesiąca poruszymy inną problematykę. Będzie to 10 istotnych
zagadnień, które posłużą wzmocnieniu ochrony dzieci przed zachowaniami ryzykownymi.
1. Cyberprzemoc, bezpieczne funkcjonowanie w internecie
2. Uzależnienie od alkoholu
3. Uzależnienie od narkotyków i opiatów
4. Uzależnienie od papierosów i palenie e-papierosów
5. Świadomość ekologiczna
6. Nadmierne użytkowanie komputera, telefonu, tabletu, kontrola rodzicielska
7. Kwestie odpowiedniego, zdrowego odżywiania dzieci, dbałość o czystość i ubiór
8. Poprawna komunikacja na bazie porozumienia bez przemocy, „język żyrafy” Marshalla Rosenberga
9. Kultura pomagania i dobre praktyki wolontariatu
10. Umiejętność skupienia się i pracy zespołowej

 

Niektóre zdjęcia z zajęć

Kluby Dzieciaki z pasją

Koordynator

Koordynatorem Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i bezdomnych jest Ilona Rogaczewska
E-mail: fundacja@wszystkojestmozliwe.org