KURS ALPHA

18 stycznia 2023 godz. 18 – rozpocznie się kolejna edycja kursu Alpha

WIGILIA DLA LUDZI BEZDOMNYCH

Zapraszamy do wsparcia Wigilii – 22 grudnia 2023 o godzinie 18.00.

O FUNDACJI

Fundacji wspiera przede wszystkim działania społeczne; w tym każdy wysiłek, jaki jest związany z odkrywaniem potencjału i rozwojem człowieka oraz pomocą osobom potrzebującym, wykluczonym społecznie czy poszkodowanym przez los.

PROJEKTY

Nasze projekty koncentrują się na wsparciu całych grup społecznych tam, gdzie zidentyfikowane zostały problemy społeczne, które swym zakresem odpowiadają realizowanej przez nas misji. Projekty opracowuje zespół ludzi pełnych pasji, gotowych nieść pomoc.

MISJA

Fundacja zamierza dotrzeć do każdego pokolenia, w mieście i poza nim, pragnie dać wyraz ponadczasowości zachowań etycznych i udowodnić, że trud włożony w osobisty rozwój, edukacje i życiowa zmianę przynosi oczekiwane rezultaty.

Jesteśmy zespołem,

 

który dzięki hojności darczyńców oraz środkom finansowym pozyskanym od przedstawicieli biznesu, organizacji i gmin, postanowił nieść pomoc ludziom potrzebującym.

Wykorzystując potencjał

i specjalistyczną wiedzę własną oraz osób współpracujących z naszą fundacją, w tym ambasadorów i wolontariuszy z toruńskiego środowiska, pragniemy edukować w kierunku zmiany postawy życiowej, prowadzić do terapii, wskazywać rozwiązania, krzewić dobre wartości i organizować ciekawe wydarzenia na terenie Torunia.

Działając społecznie,

możemy dotrzeć do rozlicznych grup społecznych w naszym mieście, które poszukują wsparcia w niesprzyjających okolicznościach życia.

Zakres Programowy

Edukacja

Organizacja  warsztatów, wydarzeń, koncertów, działań ulicznych, organizacja paczek świątecznych  dla biednych, itp…

Biznes

Seminaria, szkolenia dla prowadzących działalność gospodarczą, start-upów i innych.

Eventy

Organizacja  warsztatów, wydarzeń, koncertów, działań ulicznych, organizacja paczek świątecznych  dla biednych, itp…

Coffee House

Spotkania pomostowe dla osób uzależnionych, z problemem uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych problemów.

Kidz Klub

Pozalekcyjne kluby dla dzieci z rodzin potrzebujących, edukacja i nauka wartości przez wspólna zabawę i odpowiedzialność.

Kurs Alfa

Kurs dla dorosłych i młodzieży, połączony z wjazdem weekendowym. Odpowiedzi na życiowe pytania.

Prowadzone przez nas projekty

Wszystkie projekty posiadają własny budżet i zostaną osobno rozliczone. W związku z tym, na bieżąco będziemy informowali naszych darczyńców o ilości zgromadzonych środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia inicjatyw. Każdy projekt otrzyma własny licznik.

Kliknij „więcej” aby uzyskać informację o realizowanych przez nas lub dopiero planowanych projektów.

NASI DARCZYŃCY