PROJEKTY

Nasze projekty koncentrują się na wsparciu całych grup, społeczności ludzi, tam, gdzie zidentyfikowane zostały problemy społeczne, które swym zakresem odpowiadają realizowanej przez nas misji.
W zakładce górnego menu o nazwie „PROJEKTY” znajduje się spis naszych projektów.