Szkolenia wolontariuszy

O terminach szkoleń powiadamiamy wolontariuszy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.