Punkt Konsultacyjny Coffee House

15109363_269247066811207_7897347697161031286_n loga

Jesteśmy Toruńską Fundacją Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe” i zarazem ludźmi pełnymi zapału, ciągle zdobywającymi doświadczenie, którzy w sposób mądry i skuteczny starają się pomagać ludziom uwikłanym w najróżniejsze życiowe problemy. Robimy to w miarę posiadanych środków, kierując się misją fundacji i realizując te potrzeby za pośrednictwem uruchomionych projektów. Praca w projektach jest charytatywna.

Projekt „Punkt Konsultacyjny Coffee House”  jest nową inicjatywą, przeznaczoną głównie do tego by edukować, informować i wspierać rodziny i bliskich osób uzależnionych.

Pomagamy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych uzyskać wolność od  nałogu, motywujemy, dajemy nadzieję. Organizujemy pomoc w zdobyciu miejsc w ośrodkach uzależnień oraz kierujemy do właściwych instytucji i uczestniczymy w całym procesie leczenia osoby uzależnionej.

Pomoc potrzebna jest również ich najbliższym, którzy zwykle są pierwszymi poszkodowanymi w tej sytuacji i to im jako pierwszym zależy na wyleczeniu ich bliskich.

Naszą misją jest hasło: „Tam społeczna przemiana gdzie serca odmiana.” Jesteśmy mocno przekonani o tym, że zmiany społeczne rozpoczynają się od zmian jednostek.

Kochamy ludzi i zgodnie z wyzwaniem „Czyńcie ludziom to samo, co chcielibyście, aby wam inni czynili”, zamierzamy udzielać nieustannie wsparcia potrzebującym – co też czynimy.

Co chcemy zrobić

(…)  Bliski mi człowiek jest uzależniony – pomóżcie (…) – słyszymy to wiele razy……

W związku z tym, że od dłuższego czasu zwracają się do nas o pomoc rodziny osób uzależnionych, ich przyjaciele, dzieci czy sąsiedzi, rozpoczynamy kolejny projekt który umożliwi takim właśnie osobom edukację oraz bezpośrednią, personalną pomoc, przy zachowaniu całkowitej dyskrecji.

1-2 razy w tygodniu będzie otwarty Punkt Konsultacyjny dla osób współuzależnionych.
Punktem będą opiekowały się osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Będą między innymi:
– prowadziły punkt informacyjny i bazę polecanych ośrodków uzależnień
– indywidualne konsultacje dla współuzależnionych
– grupę wsparcia
– rozdawały broszury informujące o leczeniu czy pomocy doraźnej
– organizowały pogadanki z zakresu współuzaleznienia oraz DDA
– kierowały kobiety na grupę wsparcia dla kobiet, będących ofiarami przemocy, odbywającą się w Coffee House
– wspierały rodziny uzależnionych, w przekonywaniu ich do uczestniczenia w spotkaniach motywacyjne odbywające się w każdy piątek.
– udzielały informacji o miejscach w Toruniu gdzie można otrzyma pomoc w zakresie
uzależnienia i leczenia.
Każdy kto ma w rodzinie kogoś bliskiego, który nadużywa alkoholu, bierze narkotyki, jest hazardzistą czy sprawcą przemocy, może się do nas zgłosić po pomoc. Również jeśli masz chorego kolegę, przyjaciela, sąsiadkę, itd..nie wstydź się – przyjdź i dowiedz się jak można  im pomóc.

Punkt Konsultacyjny rozpocznie oficjalnie pracę 8 marca 2017r. (środa) o godz. 18-tej.
ul. Waryńskiego 19, w Toruniu.

Zapraszamy na rozmowy w każdą środę w godz. 18-19.30