COFFEE HOUSE TORUŃ
Punkt Konsultacyjny CH

Projekt Coffee House

https://web.facebook.com/Coffeehousetorun/

Jest częścią programu ośrodków uzależnień Teen Challenge. W III kwartale 2015 roku, po odbytych szkoleniach, podpisaliśmy porozumienie na mocy którego zostaliśmy oficjalnie Oddziałem Coffee House Toruń.

 Zapraszamy do finansowego wspierania projektów

Punkty konsultacyjne
Motywacja i profilaktyka
Świadczenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Wspieranie rodzin z problemem alkoholowym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ich członków, wspieranie rodziców i opiekunów w realizacji funkcji wychowawczo-opiekuńczej przy współpracy z innymi podmiotami (szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, itp.) oraz tworzenie systemu wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień. Osoba uzależniona korzysta z poradnictwa Punktu Konsultacyjnego (motywowanie do leczenia, kierowanie do ośrodków resocjalizacyjnych, grupa wsparcia, kontakt z psychologiem, psychiatrą, prawnikiem). Rodzina osoby uzależnionej może otrzymać pomoc terapeuty uzależnień, psychologa, pracownika socjalnego, grupy wsparcia dla rodziców lub skorzystać z programu „Szkoła dla rodziców i Wychowawców” a rodzeństwo może korzystać codziennie z Klubu Środowiskowego dla dzieci.

Uzależnienia behawioralne
Oprócz służby uzależnionym od narkotyków, alkoholu i dopalaczy, chcemy nieść pomoc również osobom, które zmagają się z anoreksją, bulimią (także młodzież) czy jakimikolwiek innymi kompulsywnymi zachowaniami. (takie jak np. uzależnienie od internetu, hazardu, zakupów, seksu, pracy  itp.)

Opis zadania publicznego:
NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY LUDZIOM UZALEŻNIONYM W WYJŚCIU Z NAŁOGU I W POWROCIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE, WZBUDZANIE MOTYWACJI DO LECZENIA ODWYKOWEGO, KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBY UZALEŻNIONEJ ZA SIEBIE I ZA NAJBLIŻSZYCH, OTOCZENIE OPIEKĄ I TROSKĄ RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH, UDZIELANIE WSPARCIA ORAZ ZACHĘCANIE DO WYTRWANIA PRZY OSOBIE UZALEŻNIONEJ W JEJ ZMAGANIACH Z NAŁOGIEM, NIESIENIE POMOCY SOCJALNEJ, TERAPEUTYCZNEJ ORAZ DUCHOWEJ OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM.

Dedykowany jest do następującej grupy społecznej:

OSOBY UZALEŻNIONE GŁÓWNIE OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, ICH RODZINY ORAZ BEZDOMNI, OSOBY WYKLUCZONE SPOŁECZNIE I ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM. OSOBY CHORE NA BULIMIĘ I ANOREKSJĘ.

Punkt Konsultacyjny Coffee House prowadzony przez zespół Toruńskiej Fundacji Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe” oraz naszych przyjaciół – ul. Waryńskiego 19 w Toruniu to:
– Dni Nowej Szansy w Toruniu
– Jadłodzielnia
– streetworking na ulicach Torunia
– ok. 100 plakatów na boksach śmietnikowych informujących o pracy punktu CH w Toruniu
– grupa wsparcia przy posiłku co tydzień w piątki
– grupa dla kobiet raz w miesiącu
– grupa „12 kroków do wolności” co tydzień w środy
– zdjęcia do dokumentów tożsamości
– goście specjalni: wizyty i relacje byłych przestępców i alkoholików czy narkomanów
– inspirujące wieczory filmowe na dużym ekranie
– pomoc w dotarciu do ośrodka odwykowego i przygotowaniu się
– akcja zimowa „pomóż bezdomnemu”
– wigilia dla bezdomnych
– tenis stołowy
– konsultacje indywidualne dla uzależnionych i współuzależnionych
– wspólne wyjazdy grupą poza miasto
– docieranie do melin z kawą i kanapkami
– profilaktyka uzależnień
– współpraca z ośrodkami uzależnień i noclegownią
– współpraca z AA
– dialog motywacyjny i nawiązywanie relacji
– pomoc duchowa i modlitwa dla chętnych
– drobna pomoc prawna
– drobna pomoc w wymianie odzieży oraz zakupie koniecznych lekarstw i załatwianiu urzędowych formalności, w przeprowadzce lub stanięciu na własne nogi
– doraźna pomoc medyczna i sporadycznie obcinanie włosów dla uczestników (po spotkaniu)

Program Coffee House Toruń

Cele i sposoby działania Coffee House

Motto zaczerpnięte z Biblii:
A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników
przyszło, i przysiedli się do Jezusa i Jego uczniów (Mat.9:10)

Program Coffee House

Program COFFEE HOUSE, który proponuje Misja TEEN CHALLENGE znany jest w Europie już od wielu lat, a w Portugalii nawet od ponad 20. Mamy przekonanie, że jest to zadanie powierzone glownie osobom wierzącym ale nie tylko…  Zainteresowanym chcielibyśmy zaszczepiać wizję aktywnego poszukiwania i pomagania  ludziom potrzebującym pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemem uzależnienia.

Wychodzimy aktywnie do tych, którzy zarówno w oczach świata, jak i często w swoich własnych, są wyrzutkami. Wiemy, że Jezus będąc tu na ziemi nigdy takich ludzi nie pomijał. COFFEE HOUSE to duchowa i społeczna służba na rzecz tych, którzy są z dala od normalnego życia, są osamotnieni i zagubieni, nie rzadko bez domu. Jesteśmy pewni tego, ze angażując wiarę w Boga, która wzmacnia proces leczenia, jest to możliwe do naprawienia.

Program COFFEE HOUSE to proste narzędzie pomocne w docieraniu do ludzi uzależnionych, bezdomnych, i wszystkich innych potrzebujących pomocy. Główną myślą jest to aby każdy uważający sie za chrzescijanina mógł wyjść na zewnątrz i poszukać tych ludzi wcześniej, nie czekając aż oni sami przyjdą i o tę pomoc poproszą.

Działający COFFEE HOUSE staje się jednym z ogniw dłuższego łańcucha pomocy w systemie proponowanym przez Misję TEEN CHALLENGE:

COFFEE HOUSE > OŚRODEK KRYZYSOWY > OŚRODEK > HOSTEL > SPOŁECZEŃSTWO/KOŚCIÓŁ

COFFEE HOUSE jako pierwsze ogniwo tego łańcucha działa w sferze budowania motywacji do leczenia, czy też szerzej motywacji do zmiany swojego życia.
Co to jest Coffee House?

To grupa ludzi, którzy w swoich sercach noszą brzemię pomocy ludziom uzależnionym, potrzebującym, bezdomnym, ubogim, ginącym… Program Coffee House to proste, dynamiczne i praktyczne narzędzie, które pomoże im to powołanie realizować.
To aktywne docieranie do ludzi uzależnionych w ich własnych środowiskach, w domach, na ulicach, na dworcach…  (także streetworking)  Idziemy by poszukiwać takich ludzi, dać im przesłanie nadziei, która mogą odnaleźć w Jezusie Chrystusie.
To organizowanie stałych spotkań w kameralnych, pełnych zaufania grupach, przynajmniej raz w tygodniu, aby rozmawiać z osobami uzależnionymi. Wypić wspólnie kawę, zjeść kanapkę, dzielić się z nimi Dobrą Nowiną, budować relacje i motywować do leczenia oraz zmiany życia.
Cele służby Coffee House:

1. Dotarcie do potrzebujących /informacja, spotkania, wskazywanie nadziei, grupa wsparcia)

2. Wprowadzenie człowieka w proces osobistej i duchowej przemiany oraz wspomaganie tego procesu /czytanie Pisma Św., książek. Dla chętnych grupa wsparcia lub modlitwa i udział w wybranej wspólnocie/

3. Dbałość o zdrowie i zdrowe odżywianie

4. Zachęta do unikania źrodła problemów, do rozwoju osobistego i pracy nad sobą.

5. W razie konieczności, budowanie motywacji do leczenia i pomoc w wysłaniu takiej osoby do Ośrodka Uzależnień

6. Pomoc w wyrobieniu utraconych dokumentów a także pomoc specjalistyczna (terapeutyczna, prawna, lekarska, itp)

7.  Dotarcie do rodzin i współdziałanie z rodziną uzależnionego zarówno w fazie budowania motywacji jak i w czasie jego pobytu w Ośrodku.

Coffee House w Polsce i na świecie.

Coffee House – są to punkty przyjęciowe, konsultacyjne, skupiające grupy osób, które udzielają bezpośredniej pomocy uzależnionym, a także wspierających potrzebujących w załatwianiu formalności przy ubieganiu się o miejsce w ośrodku stacjonarnym.

Każdy z punktów zajmuje sie zapraszaniem osób potrzebujacych na specjalnie spotkanie zorganizowane 1-2 razy w tygodniu. Nabór odbywa sie najcześciej na ulicach, w parkach, na dworcach. Jest to spotkanie w wynajętym lokalu, gdzie mogą sie ogrzać, napić herbaty, kawy i porozmawiać na temat nurtujących ich problemów związanych z nałogiem oraz otrzymać życiowe  wskazówki, merytoryczną i praktyczną pomoc.

Teen Challenge – jest ewangelicznym programem terapeutycznym i siecią chrześcijańskich centrów socjalnych i ewangelizacyjnych. Jest to 12-18 miesięczny program skierowany do narkomanów, alkoholików, członków gangów, prostytutek i ludzi z problemami kontrolującymi życie.

Teen Challenge zostało założone w 1958 r. przez pastora David Wilkersona, który pracował wśród młodzieży i ludzi z marginesu społecznego w Nowym Jorku.

Do 2004 r., Teen Challenge wzrosło do liczby 173 programów i wielu ośrodków ewangelizacyjnych w Stanach Zjednoczonych a także do 241 ośrodków w 77 innych krajach.

Obecnie w Polsce działają dwa ośrodki Teen Challenge: w Broczynie, oraz filia w Łękini. Oprócz wymienionych ośrodków istnieje również Ośrodek Kryzysowy w Winiarczykówce dla osob 50 +, kilka  punktów oraz sieć tzw. Punktów Konsultacyjnch  (CoffeeHouse’ów)

Koordynator Coffee House Toruń

Koordynatorem Coffee House Toruń jest Dariusz Kaproń, któremu bliskie są sprawy niesienia pomocy osobom uzależnionym.

image

 

a) możesz napisać do naszego koordynatora: darek@wszystkojestmozliwe.org
b) możesz zadzwonić do naszego koordynatora: +48 731 151 001
c) możesz spotkać się z naszym koordynatorem na cotygodniowych spotkaniach CH:
odbywają się w piątki, godz. 18-ta, ul. Waryńskiego 19.