EDUKACJA

Projekty edukacyjne przeznaczone są dla każdego, w wieku od 12 do 112 lat, kto chciałby podnieść swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach życia. Obejmuje zarówno profilaktykę uzależnień dla dzieci w szkołach jak i warsztaty dla osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, także interpersonalne. Takie osoby dowiedzą się więcej np. o zarządzaniu finansami, budżetem domowym czy poruszaniu się po internecie i obsłudze nowoczesnych urządzeń. Także dla tych starszych lub poszkodowanych przez los, powracających na rynek pracy. Dla tych, którzy potrzebują wewnętrznej motywacji,  pozyskania wiedzy czy odbycia koniecznych szkoleń (np. z zarządzania czasem, finansami czy zwiększenia aktywności i zaradności życiowej). Zaproszeni prelegenci to wykładowcy, szkoleniowcy i zarazem praktycy, Pomogą zaproszonym uczestnikom uzupełnić wiedzę teoretyczną i praktyczną w różnych dziedzinach, niezbędnych do swobodnego poruszania się na rynku pracy. Tematyka seminariów bardzo zróżnicowana. Zajęcia realizowane będą wspólnie z innymi organizacjami non-profit i będą bezpłatne.